Uverejnené 1.4.2019

Krtkovanie NONSTOP

Čistenie kanalizácie tlakovou vodou sa používa na splaškové a dažďové kanalizačné potrubie, najčastejšie na prečistenie ležatých rozvodov – ležaté potrubia v suterénoch všetkých objektov, vonkajšie kanalizácie, prípojky rodinných domov, verejných budov, nemocníc, výrobných a priemyselných objektov, odvody dažďovej vody atď.
Kontakt
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.